Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İlanı


KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

Başvuru Başlangıç Tarihi: 13.10.2017

Son Başvuru Tarihi: 27.10.2017, saat 16:00

Yazılı Sınav Tarihi ve Yeri: 30.10.2017, 14:00'de, İİBF Piri Reis Salonu (Amfi)

*Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri: 02.11.2017, 13:00'de Yabancı Diller Bölümünde

*Sözlü sınava  sadece yazılı sınavdan en az 50 puan alanlar katılacaktır.Sözlü sınava katılacak adayların listesi yazılı sınavdan sonra erasmus.kmu.edu.tr de ilan edilecektir.

 

             *  LÜTFEN İLAN METNİNİ DİKKATLİCE SONUNA KADAR OKUYUNUZ.

Bu başvuru ilanı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği aday öğrenci seçimi için hazırlanmıştır.Erasmus Öğrenim Hareketliliği seçimi 2017-2018 BAHAR DÖNEMİ için yapılacaktır, seçilen öğrenciler 2017-2018 BAHAR DÖNEMİNDE bir dönem bölümlerinin anlaşmalı olduğu üniversitelerde hibeli öğrenim göreceklerdir.  

 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

·        En az bir ders dönemini tamamlamış ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri aşağıda belirtilen şartları taşımak kaydıyla  başvurabilirler.

·        Hazırlık sınıfı ve 1. Sınıf öğrencileri başvuru dönemi itibariyle transkriptleri oluşmadığı için başvuruda bulunamazlar.

·        Ön lisans ve lisans öğrencilerinin  için en az 2.20/4.0 ;  yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.50/4.0 not ortalaması şartı bulunmaktadır. Alttan dersi olan öğrenciler de belirtilen başvuru ortalamasını taşımak şartıyla başvuru yapabilir. NOT: Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Ağırlıklı Genel Ortalaması dikkate alınacaktır.

·        Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz transkripti oluşmamış öğrenciler için lisans mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.

·        Başvuran her öğrencinin 30 AKTS yükü olması gerekmektedir.

·        Erasmus Öğrenim Hareketliliğine bölümlerinin ikili anlaşması olan 2,3 ve 4. sınıf lisans/ön lisans öğrencileri ile ders döneminde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri  başvurabilir. Uzatmalı öğrenciler başvuramaz. İkili anlaşma listesi için erasmus.kmu.edu.tr ye bakabilirsiniz. İkili anlaşma olması öğrencinin hareketlilikten faydalanması için yeterli değildir, gidilecek üniversitenin öğrenci değişimin gerçekleştirildiği bir üniversite olması ve öğrenciyi kabul etmesi gerekmektedir.

·        Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilerinden tez döneminde bulunan veya normal ders dönemi bittiği halde alttan dersi bulunan ders dönemini uzatmış öğrenciler başvuruda bulunamazlar.

·        Yüksek Lisans veya Doktora öğrencilerinden yalnızca ders dönemi uzatma olmaksızın devam eden ve 2017/2018 bahar döneminde ders döneminin ikinci yarıyılında bulunacak öğrenciler başvuruda bulunabilir. Bu öğrenciler başvuruda bulunurken danışman hocaları, bölüm başkanı, Erasmus bölüm koordinatörü ve Erasmus enstitü koordinatörünün yazılı onayı ile başvuruda bulunabilirler. Yazılı onay belgesi için tıklayınız

         Erasmus Bölüm Koordinatörünüzü erasmus.kmu.edu.tr adresindeki Koordinatörler/Bölüm Koordinatörleri kısmından öğrenebilirsiniz.

·        Daha önce Erasmus öğrenim veya staj hareketliliğinden faydalanmış öğrenciler başvurabilirler ancak bu öğrencilerden yasal mevzuat gereği katıldıkları her bir faaliyet için -10 puan uygulaması yapılacaktır ( değerlendirme puanları üzerinden 10'ar puan düşülecektir ). Ayrıca bu öğrenciler mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı  geçmemesi gerekmektedir. Öğrenimde kademe değiştiren ( lisanstan yüksek lisansa veya yüksek lisanstan doktoraya geçiş yapan) öğrenciler için bu kurallar uygulanmayacaktır.

BAŞVURU İŞLEMİ VE GEREKLİ BELGELER

Başvuru belgeleri Mühendislik Fakültesi Zemin Katta bulunan Erasmus Kurum Koordinatörlüğü personeli Harun ÖZMERDİVANLI veya Uzm. Uğur AYGÜN'e teslim edilecektir.

1- Bilgisayar ortamında doldurulmuş  ve çıktısı alınarak imzalanmış başvuru formu için tıklayınız

 ** El yazısı ile doldurulan başvuru formları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2-  Transkript (Rektörlük Binasında bulunan Öğrenci İşlerinden temin edilebilir, e-devlet veya öğrenci bilgi sisteminden alınabilir, yüksek lisans ve doktora öğrencileri bağlı oldukları enstitülerden temin edebilir.) Alınan transkriptlerde YÜZLÜK SİSTEMDE not karşılığı olmalıdır. Yoksa öğrenci bağlı olduğu öğrenci işlerinden (Rektörlük veya enstitü) almalıdır.

3- Yüksek Lisans veya doktora öğrencileri için yazılı onay belgesi için tıklayınız

 

ÖĞRENCİ SEÇİM İŞLEMİ

Seçim işlemi,  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Erasmus+ Kooordinatörlüğü koordinasyonunda oluşturulacak bir komisyon tarafından başvuru yapan adaylar arasından Ulusal Ajans tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Başvurusu geçerli olan öğrencilere yabancı dil (İNGİLİZCE) sınavı yapılacaktır.  Öğrenim için başvuran adaylardan İngilizce yazılı test sınavından en az 50 puan alanlar daha sonra konuşma (speaking) sınavına katılacaktır. Konuşma sınavı puanı öğrenim hareketliliğine başvuran öğrencilerin yabancı dil  puanına dahil edilecektir. Nihai listede asil öğrenci olarak seçilenler  öğrenim görmek üzere gidecekleri üniversiteler tarafından online sözlü mülakata alınacaktır. Bütün bu aşamaları başarıyla geçen öğrenciler yurtdışında öğrenim görmeye hak kazanacaktır. Üniversitemizce yapılan Örnek sınav soruları için tıklayınız

 

Bütün Başvurular için Puanlama ( Toplam 100 Puan Üzerinden)

Ağırlıklı Not Ortalaması  : %50

Yabancı Dil  Puanı            : %50

Yabancı Dil Puanı Değerlendirmesi: (Yazılı sınav %75 + Konuşma %25)

* İngilizce yazılı (test) sınavından 50 puan alamayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme yapılırken aşağıdaki hususlara ayrıca dikkat edilecektir.

·       Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)  +10 puan

( Engelli kartı veya Doktor Raporu ile belgelendirilmelidir)

·       Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan

·       Aynı öğrenim kademesinde öğrenim veya staj ayrımı yapılmaksızın daha önce yararlanma başına  (hibeli veya hibesiz) -10 puan

·       Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma - 10 puan

·       Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır.

*** Seçilen öğrenciler seçildikten sonra kendilerine verilen süre içerisinde gitmekten vazgeçebilirler. Bu durumda öğrencilerin bir dilekçe vermeleri gerekmektedir. Verilen süreden daha sonra feragat eden adaylardan bir sonraki Erasmus başvurularının değerlendirilmesinde  -10 puan düşülecektir.

KONTENJAN BİLGİLERİ

KMÜ  Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Erasmus İkili anlaşması olan KMÜ'deki bütün bölümler ve öğrenciler için 5 KİŞİ .(Lisans ve ön lisans öğrencileri için 4 kişi, yüksek lisans veya doktora öğrencileri için 1 kişi). Yüksek lisans veya doktora öğrencileri için kontenjan kullanımı gerçekleşmezse bu kontenjan şartları taşıyan lisans veya önlisans öğrencilerine tahsis edilecektir.

HİBE MİKTARLARI

Seçilen öğrenciler gidecekler aşağıda yazılı olan tutarlarda Avro cinsinden karşılıksız maddi yardım alacaktır.  Öğrenciler kazandıkları takdirde yalnızca bölümlerinin anlaşmalı olduğu ve öğrenciyi kabul eden Üniversitelere gidebilir ve bu üniversitelerin bulunduğu ülkelerin aylık hibe tutarları kadar hibe (karşılıksiz maddi yardım) alabilirler.

 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya

400

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300

*İsteyen adaylar maddi destekten feragat ederek programdan hibesiz istifade edebilecektir.

* Seçilen engelli öğrenciler alacakları hibelerden başka  ilave hibe almaları için ayrıca ek hibeler talep edilebilecek ve talebin karşılanması durumunda bu hibeler engelli öğrencilere verilebilecektir. Ek hibe talebi yalnızca engelli öğrencilere tanınmış bir haktır. Diğer öğrenciler hak ettikleri tutar kadar hibelendirilecektir.

ASGARİ SÜRE

·       Öğrenim hareketliliğinde öğrenciler 1 DÖNEM için seçilmekte olup, 1 Dönem süresi gidilen üniversitedeki eğitim süresine bağlı olarak değişmektedir. Her şartta bu  süre en az 3 ay olmak zorundadır.

SÜREÇ HAKKINDA BİLGİ ve İLETİŞİM

Daha fazla bilgi için Erasmus Uygulama El Kitabına bakabilir, Erasmus web sayfasını (erasmus.kmu.edu.tr) ziyaret edebilir,  web sitemizdeki  belgeler/öğrenci hareketliliği/sıkça sorulan sorular bölümüne bakabilir Mühendislik Binası Zemin Kattaki  Erasmus Kurum Koordinatörlüğünden bilgi alabilirsiniz. Bilgi talebinden önce ilan metnini lütfen sonuna kadar okuyun ve web sayfamızı, uygulama el kitabını ayrıntılı olarak inceleyiniz.

Erasmus Kurum Koordinatörlüğü: Mühendislik Fakülte Binası, Zemin Kat.

Tel 1: 0338 226 20 00 -5084 ( Uzm. Uğur AYGÜN)

Tel 2 : 0338 226 20 81 (Harun ÖZMERDİVANLI)

E-mail: erasmus@kmu.edu.tr