Erasmus Öğrenci Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı


Erasmus Kurum Koordinatörlüğünün düzenlediği Erasmus Öğrenci Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 26.09.2013 tarihinde saat 14:00'de, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Karamanoğlu Mehmetbey Salolunda yapıldı. Toplantıda Erasmus Kurum Koordinatör Yardımcıları Arş. Gör. M. Sami İŞLEK, Okutman Hasan KIZILKAYA ve Erasmus Ofis Çalışanları Harun ÖZMERDİVANLI ve Yunus ÇELİK öğrencilere bilgi ve deneyimlerini aktardı. Bilgilendirme sunumunda  öğrencilere Erasmus Değişim Programı hakkında temel ve genel bilgiler veren Erasmus Kurum Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. M. Sami İŞLEK; Erasmus Programından nasıl faydalanılır, yararları nelerdir, Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Staj Hareketliliği konularına değindi. Öğrenci iken Erasmus Değişim Programından yararlanan Arş. Gör. M. Sami İŞLEK Erasmus tecrübelerinden bahsetti. Toplantı sonunda ise soru cevap kısmı yer aldı. Oldukça verimli geçen bilgilendirme toplantısı sonunda öğrenciler Erasmus Programı hakkında bilgi ve fikir sahibi oldular, bu değişimin içinde yer almak istediklerini belirttiler.