ERASMUS PROGRAMI

Yükseköğretim kurumlarını ilgilendiren Erasmus Programı; Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Avrupa Ekonomik Alanı üyesi  ülkeler (İzlanda, Lihtenştayn, Norveç) ve Avrupa Birliği’ne aday ülke olan Türkiye’yi kapsamaktadır.  


Erasmus Üniversite Beyannamesi - EÜB (Erasmus University Charter - EUC) sahibi yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler ile akademik ve idari personel Erasmus programlarından yararlanabilmektedir. EÜB, Erasmus programı değişim esasları ve prensiplerini içeren; dolayısıyla programdan yararlanabilme vizesi anlamı taşıyan bir dokümandır.

Ulusal Ajans tarafından aşağıda listenenen 4 farklı merkezi olmayan Erasmus faaliyeti  desteklenmektedir. Sözkonusu faaliyetler hakkında detaylı ve güncel bilgiler ilgili bağlantılardan sağlanabilir.

 
1.  Hareketlilik (Değişim) Faaliyetleri 
 

a. Öğrenci Hareketliliği 

i. Öğrenim Hareketliliği: Öğrencilerin öğrenim amacıyla değişimini kapsayan bir faaliyettir.

ii. Staj Hareketliliği: Öğrencilerin staj amacıyla değişimini değişimini kapsayan bir faaliyettir. 

b.  Personel Hareketliliği 

i.  Ders Verme Hareketliliği: Öğretim elemanlarının ders verme amacıyla değişimini kapsayan bir Erasmus faaliyetidir.

ii. Personel Eğitimi Hareketliliği: Öğretim elemanları ve idari personelin eğitim alma amacıyla değişimini kapsayan bir Erasmus faaliyetidir.

c.  Hareketliliğin Organizasyonu: Erasmus değişim faaliyetlerini gerçekleştiren kurumlara verilen hibeleri düzenleyen bir faaliyettir.   

2.  Erasmus Yoğun Dil Kursları: Yaygın kullanılmayan dillerin konuşulduğu ülkelere giden değişim öğrencilerinin yoğun dil öğrenimi ve oryantasyonunu düzenleyen bir faaliyettir.
 
3.  Yoğun Programlar: En az üç ülkeden yükseköğretim kurumlarının biraraya gelerek belli konularda yoğun eğitim programları düzenlemelerine imkan sağlayan bir faaliyettir.
 
4.  Hazırlık Ziyaretleri: Erasmus Üniversite Beyannamesi - EÜB sahibi kurumların değişim faaliyeti gerçekleştirebilecekleri veya proje yürütebilecekleri ortaklar bulmalarına imkan tanıyan bir faaliyettir.  
 
Merkezi olarak yürütülen LLP / Erasmus programları hakkında detaylı bilgi, Ulusal Ajans veya Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - EACEA internet sitelerinden sağlanabilir.